Төрөх, төрсний дараах тасаг

Нийт 27 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:

Тасгийн эрхлэгч-1

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч -4

Бага эмч-1

Эх баригч -13

Туслах сувилагч -1

Асрагч-8 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 24 цаг тасралтгүй аюулгүй, түргэн шуурхай, цаг алдалгүй, чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх хүрээнд:

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 12 сарын 30-ны өдрийн А/814 тоот тушаалын хэрэгжилтийг мөрдлөгө болгоно ажиллаж байна.

Б.Гантөгс

Төрөх, төрсний тасгийн эрхлэгч, Зөвлөх зэрэг

Б.Хонгорзул

Төрөх, төрсний дараах тасгийн арга зүйч

Scroll to Top