Видео, шторк

dfdvdv
Авлигын эсрэг аянд нэгдэж байна. Үгүй гэж хэлээд өөрчилье!
Untitled
Үгүй гэж хэлээд өөрчилье.
Untitled-1
Авлигын эсрэг #Нэгдье
349639779_1297732577821745_8931424007947553091_n-1
Авлигын эсрэг нэгдье!
349671506_244866931562713_7480245835097707358_n
Авлигын эсрэг нэгдье!
Untitled
Авлига өгч, авдаггүй байхын тулд...
Untitled
АТГ харьяаллын гэмт хэргийг шалгах ажиллагааг хэрхэн явуулдаг вэ?
Untitled
Авлигын гэмт хэрэг №2
Untitled
Авлигын гэмт хэрэг №3
Untitled
Авлигын гэмт хэргийн сөрөг тал...
Untitled
Авлигын талаарх гомдол, мэдээллийг хэрхэн өгөх вэ?
Untitled
Авлига гэж таны бодлоор юуг хэлэх вэ?
Untitled
Авлигатай тэмцэх газрын чиг үүрэг, онцлог...
Untitled
Хахууль өгөх, авах гэмт хэрэг зөвхөн төрийн албан хаагчдад хамаатай юу?
Untitled
Тангараг
Untitled
АТГ - Хувийн ашиг сонирхол ба хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг
1 2
Scroll to Top