Нэгдсэн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасаг

Нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:

Тасгийн эрхлэгч-1

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч -5

Бага эмч-1

Эх баригч -6

Сувилагч -1

Хөтөч-1

Асрагч-4

Үйлчлэгч-1

Эргэлт зөөгч-1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 24 цаг тасралтгүй аюулгүй, түргэн шуурхай, цаг алдалгүй, чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх хүрээнд:

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 12 сарын 30-ны өдрийн А/814 тоот тушаалын хэрэгжилтийг мөрдлөгө болгоно ажиллаж байна.

З.Хосцэцэг

Нэгдсэн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч, Эх барих эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх зэрэг

И.Жаргалсайхан

Нэгдсэн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасгийн арга зүйч Эх баригч бага эмч тэргүүлэх

Scroll to Top