Эрсдэлтэй жирэмсний тусламжийн тасаг

Нийт 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:

Тасгийн эрхлэгч-1

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч -5

Бага эмч-1

Эх баригч -8

Асрагч-5 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 24 цаг тасралтгүй аюулгүй, түргэн шуурхай, цаг алдалгүй, чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх хүрээнд:

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 12 сарын 30-ны өдрийн А/814 тоот тушаалын хэрэгжилтийг мөрдлөгө болгоно ажиллаж байна. 

Жирэмслэлтийн эмгэгүүд, хавсарсан эрхтэн тогтолцооны эмгэгийг оношлох, эмчлэх, төлөвлөгөөт мэс заслуудыг хийх зэрэг тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

Н.Баясгалан

Эрсдэлтэй жирэмсний тусламжийн тасгийн эрхлэгч, Эх барих эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх зэрэгтэй

Э.Энхжаргал

Эрсдэлтэй жирэмсний тусламжийн тасгийн арга зүйч

Scroll to Top