ЭЗ-ын 2023 оны А/34  “Шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж, ажилд авах журам батлах тухай”

ЭЗ-ын 2022 оны А/52 “Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх шуурхай штаб байгуулах тухай”

ЭЗ-ын А/34 2022 оны Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ болон нэмэлт тусламж, үйлчилгээний журам, жагсаалт, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

ЭЗ-ын 2022 оны А/19 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

ЭЗ-ын  2022 оны А/145 “Хүрээ амаржих газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн дүрэм, бүтэц батлах тухай

ЭЗ-ын 2020 оны А/27 “Эрүүл мэндийн ажилтанд ажлын гүйцэтгэл үр дүнгээр мөнгөн урамжуулал олгох журам”

Scroll to Top