Видео, шторк

Untitled
Авлигын талаарх гомдол, мэдээллийг хэрхэн өгөх вэ?
Untitled
Авлига гэж таны бодлоор юуг хэлэх вэ?
Untitled
Авлигатай тэмцэх газрын чиг үүрэг, онцлог...
Untitled
Хахууль өгөх, авах гэмт хэрэг зөвхөн төрийн албан хаагчдад хамаатай юу?
Untitled
Тангараг
Untitled
АТГ - Хувийн ашиг сонирхол ба хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг
279125402_4941563539268187_6904350068014782409_n
“Зөв зөвд шударга зөв” аян
1 2
Scroll to Top