Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд томуугийн вакцин хийлгэхээр ирэхдээ дараах зүйлсийг анхаараарай.

Scroll to Top