Захирлын тушаал

НэрДугаарБатласанФайл
1Журам шинэчлэн батлах тухайA/272020.06.02
2Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ болон нэмэлт тусламж, үйлчилгээний журам, жагсаалт, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухайA/342022.06.29
3Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухайA/192022.04.27
4Амаржих газрын ёс зүйн хэсгийн хороог шинэчлэн батлах тухайА/202022.04.27
5Сэлгэн ажиллах эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний жагсаалт батлах тухайА/182022.04.01
6“Хүрээ амаржих газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн дүрэм, бүтэц батлах тухайA/1452022.03.17
7Төгсөлтийн дараах үндсэн сургалтын үйл ажиллагааны төсөв батлах тухайА/042023.01.30
8Тушаал хэрэгжүүлэх тухайА/072023.02.16
9Тушаал хэрэгжүүлэх тухайА/082023.02.16
10Тушаал хэрэгжүүлэх тухайА/122023.03.29
Scroll to Top