Мэс засал, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасаг

Нийт 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:

Тасгийн эрхлэгч-1

Мэс засал, мэдээгүйжүүлэгийн эмч-3

Эх бари эмэгтэйчүүдийн эмч -1

Бага эмч-1

Эх баригч -1

Сувилагч -10

Асрагч-5 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 24 цаг тасралтгүй аюулгүй, түргэн шуурхай, цаг алдалгүй, чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх хүрээнд:

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 12 сарын 30-ны өдрийн А/814 тоот тушаалын хэрэгжилтийг мөрдлөгө болгоно ажиллаж байна.

А.Одмаа

Мэс засал, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч, Ахлах зэрэг

Б.Туяа

Мэс засал, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасгийн арга зүйч

Scroll to Top