Нэгдсэн лаборатори, дүрс оношилгооны тасаг

Нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:

Дүрс, оношилгооны эмч-1

Био-Анагаахын мэргэжилтэн -1

Лаборант-4

Шил угаагч -6 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

 

 

Scroll to Top