Нээлттэй ажлын байр

НэрОгноо
Мэдээлэл технологийн инженер2024.02.26
Эх баригч2024.02.26
Нээлттэй ажлын байрны зар2024.01.10
Эх баригч2024.01.03
Нярайн эмч2023.12.14
Нярайн сувилагч2023.12.14
Лабораторийн эмч2023.11.16
Хөдөлгөөн засалч2023.11.16
Олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч2023.10.20
Нээлттэй ажлын байрны зар2023.10.13
Лабораторийн эмч2023.09.21
Эх баригч2023.09.05
Нярайн эмч2023.07.25
Лаборант2023.07.25
Сувилагч2023.07.25
Үйлчлэгч2023.07.25
Асрагч2023.07.25
Эх баригч2023.06.27
Асрагч2023.06.26
Үйлчлэгч2023.06.26
Мэдээгүйжүүлгийн эмч2023.06.08
Эх баригч2023.06.08
Сувилагч2023.06.08
Асрагч2023.06.08
Лаборант2023.06.08
Үйлчлэгч2023.06.08
Захиргааны үйлчлэгч2023.05.08
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер2023.04.20
Нярайн сувилагч2023.04.14
Нярайн эмч2023.04.14
Ариутгагч2023.04.07
Эх баригч2023.04.03
Мэс заслын сувилагч2023.04.03
Сувилагч2023.04.03
Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч2023.04.03
Асрагч2023.04.03
Үйлчлэгч2023.04.03
Scroll to Top