Нярайн тасаг

Нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс:

Тасгийн эрхлэгч-1

Нярайн эмч -4

Ахлах сувилагч -1

Эх баригч-5

Сувилагч-6

Асрагч-4 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.  

Нярайн тасаг нь дөнгөж төрсөн нярай бүрт НЭҮНШТ-ийг шуурхай зөв үзүүлэхээс гадна, тээлтийн 32-37 долоо хоног хугацаанд төрсөн дутуу нярай, хүндэвтэр ба хүнд эмгэгтэй гүйцэт нярайг эрчимт эмчилгээний хэсэгт хүлээн авч эмчилгээ сувилгааны тусламж үзүүлдэг.

Д.Цэвэгсүрэн

Нярайн тасгийн эрхлэгч, Тэргүүлэх зэрэгтэй

Х.Цагаадай

Нярайн тасгийн арга зүйч

Scroll to Top