“Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөн”-ий хүрээнд хайлаас тарьж, усалгаа арчилгаа хийн ажиллаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”, “Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөн”-ий хүрээнд 2023 оны 5- р сарын 23-нд “Хүрээ амаржих газар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг”-ийн ажилчид “Баянгол агропарк”-д хайлаас тарьж, усалгаа арчилгаа хийн ажиллаа.

Scroll to Top