ЭМНЭЛГИЙН УДИРДЛАГУУД

Захирал Б.Мөнхсайхан

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх эмч Анагаах ухааны докторант, Анагаах ухааны магистр

Эмнэл зүй эрхэлсэн дэд захирал Д.Цэцгээ

Эх барих эмэгтэйчүүдийн зөвлөх эмч, Клиникийн профессор, Анагаах ухааны докторант, Удирдахуйн ухааны магистр

Төлөвлөлт үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал Б.Алтангэрэл

Ахлах зэрэгтэй, Анагаах ухааны магистр

Scroll to Top