УМАЙН ХҮЗҮҮНИЙ ХОРТ ХАВДАР нь дэлхийд эмэгтэйчүүдэд хамгийн түгээмэл тохиолддог хорт хавдрын 4-т ордог.

👉УМАЙН ХҮЗҮҮНИЙ ХОРТ ХАВДАР нь дэлхийд эмэгтэйчүүдэд хамгийн түгээмэл тохиолддог хорт хавдрын 4-т ордог.
👉Дараах шинж тэмдэг илэрч болохоос гадна шинж тэмдэггүй далд хэлбэрээр явагдаж болно.
Та умайн хүзүүний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх боломжтой✅✅✅

Scroll to Top