“Хаврын их цэвэрлэгээ 90 минут” арга хэмжээнд нэгдэн ажиллаа.

2023.04.14 өдөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2023 оны 01-дүгээр тушаалаар 01/493 албан даалгаврын хүрээнд Хүрээ амаржих төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй Туул гол Их тэнгэрийн амны гүүрнээс баруун тийш 300 м талбай орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Scroll to Top