Хууль, дүрэм журам

НэрФайл
1МУЗГ-ын 2023 оны 49 дүгээр тогтоол “2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай”
2Авлигын эсрэг хууль
3Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
Scroll to Top