Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа

“Зөв зөвд шударга зөв” аян

Авлигатай тэмцэх газраас “Зөв зөвд шударга зөв” аяныг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа бөгөөд авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, үнэн зөв мэдээ, мэдээллийг бодит эх сурвалжаас түгээх зорилготой “Авлигатай тэмцэх газар” пэйж хуудас, авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын шударга …

“Зөв зөвд шударга зөв” аян Read More »

Scroll to Top