Хэт халалт нарны эрчим ихсэх нь зүрх судасны өвчтэй ахимаг насны хүмүүст эрсдэлтэй

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top