Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь, хэмжээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Даатгуулагч-иргэн та 2019 оноос хойших ЭМД-ын шимтгэлээ бүрэн төлснөөр аливаа учирч болзошгүй гэнэтийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж хэрэгцээтэй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг цаг алдалгүй авах боломж бүрдэнэ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top